تجارت، پولی بانکی

کمیسیون تجارت، پولی بانکی

More about this commission

About

کمیسیون تجارت، پولی، بانکی

این کمیسیون  که در آن طیف گسترده ای از اعضای مرتبط مشارکت می نماید در حول دوره یک ساله خود به بررسی موضوعات روز و مورد درخواست اعضای کمیسیون می پردازد.

در جلسات ماهانه این کمیسیون معمولا کارشناسان مرتبط با مسائل بانکی، بیمه، مالیاتی و ... دعوت به عمل می آید.اعضا کمیسیون موارد درخواستی را به هیات رییسه پیشنهاد نموده و در صورت لزوم از کارشناس معتبر در آن زمینه جهت ارائه اطلاعات دعوت به عمل می آید.

جلسات کمیسیون تجارت، پولی، بانکی در اولین یکشنبه هر ماه تشکیل می گردد.

Bulletin

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا-8 اردیبهشت 1398

May 26 2019

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا 8 اردیبهشت 1398 اولین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا در سال 1398،...
Read More...
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی-دی ماه 1396

January 9 2018

نهمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا در سال جاری، روز یکشنبه 3 دی‌ماه با حضور سرکار خانم گوشه "رئیس کمیسیون...
Read More...