کمیسیون تجارت، پولی بانکی

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...

صورتجلسات

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا-سیزدهم بهمن 1398

بهمن 20 1398

دومین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه سال 1398 اتاق مشترک ایران و ایتالیا در روز یکشنبه، سیزدهم بهمن ماه با حضور ریاست کمیسیون...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا-8 اردیبهشت 1398

خرداد 5 1398

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا 8 اردیبهشت 1398 اولین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا در سال 1398،...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی-دی ماه 1396

دی 19 1396

نهمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا در سال جاری، روز یکشنبه 3 دی‌ماه با حضور سرکار خانم گوشه "رئیس کمیسیون...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی آذر ماه 1396

آذر 19 1396

هشتمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا در سال جاری، روز یکشنبه 5 آذر‌ماه با حضور سرکار خانم گوشه "رئیس کمیسیون...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا یکشنبه مورخ 05/06/1396

شهریور 27 1396

پیرو هماهنگی‌های انجام شده توسط ارسال دعوتنامه و تماس تلفنی مورخ 29/05/1396، پنجمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی سال1396 اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی...
ادامه مطلب...
صورت جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا یکشنبه مورخ 01/05/1396

30 -3443

    پیرو دعوتنامهشماره ک/4/20523 مورخ 26/04/1396 و اطلاع رسانی از طریق نرم افزار تلگرام، چهارمین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی سال1396 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن...
ادامه مطلب...
صورت جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا یکشنبه مورخ 11/04/1396

تیر 27 1396

صورت جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا
یکشنبه مورخ 11/04/1396 پیرو دعوتنامه شماره ک/3/20523 مورخ 05/04/1396 و تماس تلفنی، اولین کمیسیون تجارت،...
ادامه مطلب...
صورت جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی یکشنبه مورخ 03/02/1396

ارديبهشت 21 1396

     پیرو دعوتنامه شماره ک/1/20523 مورخ  31/01/1396 و  تماس تلفنی،  اولین کمیسیون  تجارت، پولی و بانکی سال1396 اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی  ایران و...
ادامه مطلب...
صورت جلسه01/12/1395

فروردين 27 1396

به نام خدا صورت جلسه کمیسیون های اتاق ایران و ایتالیا نام کمیسیون : کمیسیون امور بانکی و تجارت                                            تاریخ برگزاری جلسه01/12/1395 تعداد حاضرین :8 شرکت عضو                ساعت...
ادامه مطلب...
صورت جلسه مورخ 3/11/1395

بهمن 17 1395

به نام خدا صورت جلسه کمیسیون های اتاق ایران و ایتالیا نام کمیسیون : کمیسیون امور بانکی و تجارت                ...
ادامه مطلب...
صورت جلسه مورخ 1395/09/05

بهمن 10 1395

به نام خدا صورت جلسه کمیسیون های اتاق ایران و ایتالیا نام کمیسیون : کمیسیون امور بانکی و تجارت                                            تاریخ برگزاری جلسه05/09/1395 تعداد حاضرین : 5 شرکت عضو...
ادامه مطلب...
اولین کنفرانس پساتحریم اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

بهمن 13 1394

مقامات ایتالیایی همواره اعلام کرده اند که شرکت های ایتالیایی خود را برای حضور در بازار ایران آماده کرده اند و متعهد به همکاری با...
ادامه مطلب...