کمیسیون تجارت، پولی بانکی

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...

معرفی

کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه

این کمیسیون  که در آن طیف گسترده‌ای از اعضای مرتبط مشارکت می‌نماید، در حول دوره یک ساله خود به بررسی موضوعات روز و مورد درخواست اعضای کمیسیون می‌پردازد.

در جلسات ماهانه این کمیسیون معمولا کارشناسان مرتبط با مسائل بانکی، بیمه، مالیاتی و ... دعوت به عمل می‌آید. اعضای کمیسیون موارد درخواستی را به هیات رییسه پیشنهاد داده و در صورت لزوم از کارشناس معتبر در آن زمینه جهت ارائه اطلاعات دعوت به عمل می‌آید.

جلسات کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه در دومین یک‌شنبه هر ماه تشکیل می‌گردد.

اطلاعیه ها

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا-سیزدهم بهمن 1398

بهمن 20 1398

دومین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه سال 1398 اتاق مشترک ایران و ایتالیا در روز یکشنبه، سیزدهم بهمن ماه با حضور ریاست کمیسیون...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا-8 اردیبهشت 1398

خرداد 5 1398

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا 8 اردیبهشت 1398 اولین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا در سال 1398،...
ادامه مطلب...