کمیسیون تجارت، پولی بانکی

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...

معرفی

کمیسیون تجارت، پولی، بانکی

این کمیسیون  که در آن طیف گسترده ای از اعضای مرتبط مشارکت می نماید در حول دوره یک ساله خود به بررسی موضوعات روز و مورد درخواست اعضای کمیسیون می پردازد.

در جلسات ماهانه این کمیسیون معمولا کارشناسان مرتبط با مسائل بانکی، بیمه، مالیاتی و ... دعوت به عمل می آید.اعضا کمیسیون موارد درخواستی را به هیات رییسه پیشنهاد نموده و در صورت لزوم از کارشناس معتبر در آن زمینه جهت ارائه اطلاعات دعوت به عمل می آید.

جلسات کمیسیون تجارت، پولی، بانکی در اولین یکشنبه هر ماه تشکیل می گردد.

اطلاعیه ها

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا-سیزدهم بهمن 1398

بهمن 20 1398

دومین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه سال 1398 اتاق مشترک ایران و ایتالیا در روز یکشنبه، سیزدهم بهمن ماه با حضور ریاست کمیسیون...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا-8 اردیبهشت 1398

خرداد 5 1398

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا 8 اردیبهشت 1398 اولین جلسه کمیسیون تجارت، پولی و بانکی اتاق ایران و ایتالیا در سال 1398،...
ادامه مطلب...