کمیسیون تجارت، پولی بانکی

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...

معرفی

کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه

این کمیسیون  که در آن طیف گسترده‌ای از اعضای مرتبط مشارکت می‌نماید، در حول دوره یک ساله خود به بررسی موضوعات روز و مورد درخواست اعضای کمیسیون می‌پردازد.

در جلسات ماهانه این کمیسیون معمولا کارشناسان مرتبط با مسائل بانکی، بیمه، مالیاتی و ... دعوت به عمل می‌آید. اعضای کمیسیون موارد درخواستی را به هیات رییسه پیشنهاد داده و در صورت لزوم از کارشناس معتبر در آن زمینه جهت ارائه اطلاعات دعوت به عمل می‌آید.

جلسات کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه در دومین یک‌شنبه هر ماه تشکیل می‌گردد.

اطلاعیه ها

صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی بانکی و بیمه اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-تیر1399

تیر 17 1399

سومین جلسه کمیسیون تجارت، پولی بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در سال 1399 در روز یکشنبه هشتم تیر ماه با حضور ریاست...
ادامه مطلب...
صورتجلسه کمیسیون تجارت، پولی-بانکی و بیمه خردادماه

خرداد 19 1399

   دومین جلسه کمیسیون تجارت، پولی بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در سال 1399 در روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه با حضور...
ادامه مطلب...