بیست و هشتمین مجمع عمومی اتاق ایران-ایتالیا در تاریخ 1398/04/16 در محل اتاق ایران برگزار گردید.

بیست و هشتمین مجمع عمومی اتاق ایران-ایتالیا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل اتاق ایران برگزار گردید.

جلسه پس از خوشامدگویی دبیرکل اتاق، با سخنرانی آقای مهندس پورفلاح ریاست اتاق ادامه یافت که در این سخنان به عملکرد اتاق و روابط دو کشور اشاره نمودند و سپس عالیجناب Perrone مطالب خود را که نشان از خوشبینی ایشان به آینده روابط ایران و ایتالیا داشت بیان داشتند و سومین سخنران جناب آقای مهندس شافعی بودند که طی سخنانی از عملکرد اتاق ایران- ایتالیا اظهار رضایت نمودند و برای گسترش روابط دو کشور اظهار امیدواری کردند. سپس متن پیام آقای دکتر الساندرلو ریاست اتاق ایتالیا-ایران توسط دبیرکل قرائت گردید. در قسمت دوم مجمع فوق العاده برگزار شد و اصلاحیه اساسنامه مصوب 27/11/97 شورای عالی نظارت اتاق ایران به تصویب تصویب نمود و در قسمت سوم پس از ارائه گزارش عملکرد جاری و مالی و تویب بودجه 1398 گزارش بازرس، انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد که نتیجه آراء به شرح زیر می‌باشد:

اعضاء اصلی

احمدپورفلاح 169 رای

لیدا شهابی 140 رای

محمدرضا بهرامن 95 رای

هما سادات گوشه 86 رای

محمد مهدی رئیس‌زاده 70 رای

فرانکو برجزه 65 رای

محمد جعفر برادران 59 رای

اعضاء علی البدل

سید محمد رضوی شیرازی 54 رای

حمیدرضا صالحی 53 رای

ضمنا آقای دکتر وکیلی بعنوان بازرس اصلی و آقای حمزه نژاد بعنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردیدند.