ویزا

به اطلاع اعضاء محترم می‌رساند چنانچه تا کنون از کنسولگری ایتالیا یک یا چند ویزا دریافت نموده‌اند ولی وارد خاک ایتالیا نشده‌اند طبق قانون کنسولگری این اتاق نسبت به اخذ ویزا برای آنان اقدام نمی‌نماید.