آگهی برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اتاق ایران و ایتالیا

عضو محترم اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران و ايتاليا

با احترام به اگاهی ميرساند:
مجمع عمومی فوق‌العاده اتاق ايران و ايتاليا روز سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴ راس ساعت ۱۵ در محل اتاق ایران (واقع در خيابان طالقاني، نبش خیابان موسوی-فرصت سابق، پلاك ۱۷۵ طبقه دهم) طبق برنامه زیر تشکیل میگردد:

دستورات جلسه :
۱- بررسی و تصویب اساسنامه مصوب اتاق ایران در مورد اتاقهای مشترک
۲- ساير موارد قابل طرح در مجمع فوق العاده

 

 

 

 

 

جهت حضور در جلسه دارا بودن مدارک زیر الزامی است:
- کپی کارت عضویت معتبر اتاق ایران–ایتالیا ( تمدید شده در سال ۱۳۹۶)
- کپی کارت بازرگانی معتبر
- کپی روزنامه رسمی با آخرین تغییرات
- کپی صفحه اول شناسنامه
- کپی کارت ملی

- تکمیل فرم شرکت در مجمع با توجه به نوع عضویت حقیقی یا حقوقی (قابل دانلود در انتهای صفحه)

* نمایندگان اعضای حقوقی باید وکالتنامه رسمی ممهور به مهر شرکت را ارائه نمایند.

 

در صورتی که در نیم ساعت اول، مجمع حائز اکثریت نگردد، طبق ماده ۱۶ اساسنـامه، مجمع در نیم ساعت بعد با هر تعداد از اعضای حاضر، رسمیت خواهد یافت.
خواهشمند است با حضورتـان در مجمع، اتاق را دردستيابي به برنامه هاي مورد نظر اعضا و انجام مسئوليتهای قانوني یار و مددكار باشید.

 

هيئت مديره اتاق ايران و ايتاليا