راهکارهای توسعه تجارت با کشور ایتالیا

مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی خراسان رضوی در روز شنبه دوازدهم اسفندماه 1396 میزبان فعالین اقتصادی از سراسر ایران در رویداد "راهکارهای توسعه تجارت با کشور ایتالیا" در شهر مشهد خواهد بود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۵۱۳۶۰۱۳۱۸۱ تماس حاصل نموده و یا به آدرس زیر مرجعه نمایید.

 

سایت مرکز آموزش بازرگانی

تماشاخانه تصویر