حضور اعضای اتاق ایتالیا-ایران در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی

به اطلاع اعضای اتاق ایران و ایتالیا می رساند،

برخی از اعضای اتاق ایتالیا-ایران در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی شرکت می نمایند. اسامی این اغضا به شرح زیر می باشد: