سرکار خانم فریبا بهشتی
همکار گرامی

 

مصیبت فقدان پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسلیت می‌گوییم.

 

رییس-هیات رییسه
و همکاران شما در اتاق ایران و ایتالیا