اتاق مدیران زنان فعال

بدینوسیله به استحضار میرساند وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد نهادی تحت عنوان اتاق مدیران زنان فعال تشکیل دهد.

از علاقمندان دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام با معاونت بین‌الملل اتاق ایران تماس حاصل فرمایند.