شرایط حضور اعضا در مجامع اتاق‌های مشترک

 

 

 

 

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم اتاق ایران و ایتالیا می‌رساند، طبق اطلاعیه اتاق ایران، نحوه حضور اعضا در مجامع عمومی موسس، عادی و فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

 

 

 

 

 

 

  • کلیه اعضای حقیقی و حقوقی اتاق‌های مشترک جهت شرکت در مجامع عمومی، لازم است در زمان برگزاری مجمع، دارای کارت بازرگانی معتبر باشند یا اینکه عضویت معتبر یکی از اتاق‌های سراسر کشور را داشته باشند. ارایه کارت بازرگانی و یا کارت شناسایی معتبر در زمان ورود به مجمع ضروری است.

 

  • امکان حضور و رای‌دهی اشخاص حقوقی به غیر از مدیرعامل، مشروط به ارایه معرفی‌نامه در سربرگ شرکت، ممضی به امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت می‌باشد. ارایه معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر در زمان ورود به مجمع ضروری است.

 

  • هر شخص فقط می‌تواند وکالت یک شخص حقوقی را از طریق معرفی‌نامه در سربرگ شرکت برعهده داشته باشد.

 

  • اشخاص حقیق که امکان حضور در جلسه مجمع عمومی (موسس، عادی و فوق‌العاده) را ندارند، لازم است با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی یک نفر را به عنوان وکیل رسمی معرفی نمایند. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و وکالتنامه رسمی همراه وکیل جهت ورود به مجمع ضروری است.

 

  •  چنانچه اشخاص حقیقی امکان حضور در مجمع را نداشته باشند و تقاضای کاندیداتوری هیات مدیره را داشته باشند، باید در وکالتنامه رسمی اجازه قبول نامزدی توسط وکیل، قید شده باشد. همراه داشتن وکالتنامه رسمی و کارت شناسایی معتبر جهت ورود به مجمع ضروری است.

 

  •  مدیرعامل شخص حقوقی جهت نامزدی انتخابات هیات مدیره (اتاق مشترک) باید اصالتاً در مجمع حضور یابد. چنانچه مدیرعامل شخص حقوقی امکان حضور در مجمع را نداشته باشد و تقاضای کاندیداتوری هیات مدیره (اتاق مشترک) را داشته باشد، باید با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی یک نفر را به عنوان وکیل با اجازه قبول نامزدی هبات مدیره (اتاق مشترک) معرفی نماید. ارایه وکالتنامه و کارت شناسایی معتبر جهت ورود وکیل به مجمع ضروری است.

 

  • چنانچه سایر اعضای هیات مدیره شخص حقوقی به غیر از مدیرعامل، بخواهند به نمایندگی از شخص حقوقی، نامزد هیات مدیره اتاق مشترک باشند، باید واجد معرفی نامه رسمی ممضی به امضای مدیرعامل و مصوبه هیات مدیره شخص حقوقی باشند. ارایه معرفی‌نامه رسمی، مصوبه هیات‌مدیره، روزنامه رسمی و کارت شناسایی معتبر جهت ورود فرد معرفی شده به مجمع ضروری است.

 

تصویر نامه را می‌توانید از پایین صفحه دانلود نمایید.

دانلود ها