عرض تسلیت به مدیرعامل شرکت کولهام

جناب آقای مهندس عمرانی

مدیرعامل محترم شرکت کولهام

 

ضایعه درگذشت برادر بزرگوارتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می‌نماییم.

 

هیات رییسه و دبیرکل اتاق ایران و ایتالیا