تسلیت

حادثه جانگداز درگذشت جمعی از هموطنان عزیز سنندجی را در سانحه تصادف تسلیت عرض می نماییم.