تعطیلات اتاق ایتالیا-ایران

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم می‌رساند  اتاق ایتالیا-ایران (واقع در رم) از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ تعطیل می‌باشد و درخواست‌های اعضا پس از این تاریخ رسیدگی خواهد شد.