تعطیلی اتاق به جهت برگزاری مجمع عمومی ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

به اطلاع اعضای محترم می‌رساند به دلیل برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم، اتاق ایران و ایتالیا روز سه شنبه دهم مهر ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ از ساعت ۱۳ تعطیل خواهد بود.