اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا یکشنبه ۲۲مهر تعطیل است

به اطلاع اعضای محترم می‌رساند، یکشنبه ۲۲مهر ۱۳۹۷ اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا تعطیل می‌باشد.