عرض تسلیت به جناب آقای رییس‌زاده

جناب آقای رییس‌زاده،

نایب رییس محترم اتاق ایران و ایتالیا

بدینوسیله ضایعه درگذشت پدر گرامی همسر محترمتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می‌نماییم.

برای آن مرحوم مغفور آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

 

اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا