عرض تسلیت به جناب اقای پیکیونی

جناب اقای ایدو پیکیونی،

نایب رییس محترم اتاق ایران و ایتالیا

 

بدینوسیله درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت گفته، برای جنابعالی و خانواده محترم آرزوی صبر و تحمل داریم.

 

اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا