نمایشگاه ایران تکس

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند نمایشگاه ایران تکس از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ آذرماه در نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران برگزار می‌گردد.

در این نمایشگاه شرکت‌های ایتالیایی سازنده دستگاه‌های نساجی به شرح زیر مشارکت دارند.

http://www.arioligroup.com/

http://www.caipo.com

http://www.cognetex.com/

http://www.fadis.it

http://www.ferraro.it/

http://www.fkgroup.com/

http://www.laip.it/

https://www.lgl.it/

http://www.marzoli.it/

http://www.mesdan.it/

http://www.saviospa.it/

http://www.sicamsrl.com/

http://www.santexrimar.com/

http://www.stalam.com/