کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران

احتراما، به اطلاع می رساند کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران در روزهای ٧و ٨ بهمن ماه ٩٧ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران (سالن خلیج فارس)برگزار خواهد دشد.

همچنین بنابر توافق انجام شده با مجری کنفرانس، نمایندگان اتاقها جهت حضور میتوانند از 20% تخفیف در هزینه ثبت نام بهره مند گردند.

 

اطلاعات بیشتر:

 

 

 

http://www.conference.vc-international.ir/

تماشاخانه تصویر