اعلام قرارداهای منعقده با طرف‌های خارجی که به دلیل وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران لغو شده‌اند

پیرو اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران مبنی بر کسب اطلاع در مورد «قرارداهای منعقده با طرف‌های خارجی که به دلیل وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران لغو شده‌اند» بدینوسیله از اعضای محترم درخواست می‌نماید چنانچه با چنین مواردی مواجه می‌باشند، با ارائه مدارک و مستندات از طریق آدرس ایمیل زیر مراتب مذکور را به اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا ارسال نمایند.

لطفا در قسمت موضوع ایمیل خود جمله «قرارداهای لغوشده در اثر تحریم‌های جدید» را مرقوم فرمایید.

info@iiccim.ir

تماشاخانه تصویر