اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا یکشنبه ۲۱بهمن تعطیل است

به اطلاع اعضای محترم می‌رساند، یکشنبه ۲۱بهمن ۱۳۹۷ اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا تعطیل می‌باشد.