اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا یکشنبه ۱۴بهمن به دلیل برگزاری سمینار حقوقی از ساعت ۱۲ تعطیل است

به اطلاع اعضای محترم می‌رساند، یکشنبه ۱۴بهمن ۱۳۹۷ اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا به دلیل برگزاری سمینار حقوقی از ساعت ۱۲ظهر تعطیل می‌باشد.