اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا یکشنبه ۵اسفند از ساعت ۱۳ تعطیل است

به اطلاع اعضای محترم می‌رساند، یکشنبه ۵اسفند ۱۳۹۷ اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا از ساعت ۱۳ بعد از ظهر تعطیل می‌باشد.