لیست اعضای کاندید انتخابات اتاق تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای محترم اتاق ایران و ایتالیا

با احترام،

بدینوسیله حمایت اتاق ایران و ایتالیا از اعضای حضور یافته خود در انتخابات 11 اسفند اتاق تهران را اعلام می نماید.

انتظار دارد كه این افراد شایسته مورد حمایت آن عزیزان قرار گیرند.

 

1. جناب آقای بهرامن
2. جناب آقای پرویز حسابی
3. جنابب آقای محمد لاهوتی
4. جناب آقای علیمردان شیبانی
5. جناب آقای حمیدرضا صالحی سلمی
6. جناب آقای سیدمحسن صفائی
7. جناب آقای عباسعلی قصاعی
8. جناب آقای محمدرضا نجفی منش
9. جناب آقای علی نقیب
10. جناب آقای یحیی آل اسحاق
11. جناب آقای مسعود دانشمند
12. سركارخانم مرجان آقاجان زاده هوشیار
13. جناب آقای محمدمهدی راسخ
14. سركارخانم رقیه حاتمی پور
15. جناب آقای علاء میرمحمدصادقی
16. جناب آقای امیرزاده
17. جناب آقای محمدرضا طلائی
18. جناب آقای احمد ترك نژاد
19. جناب آقای سیدرضا نورائی
20. سركارخانم سادینا آبایی
21. سركارخانم سیده فاطمه مقیمی
22. جناب آقای علیرضا كلاهی صمدی
23. جناب آقای ایرج حسابی
24. جناب آقای ضیاءالدین خرمشاهی
25. جناب آقای اسدالله عسگراولادی
26. جناب آقای یوسف باپیری
27. جناب آقای امیرحسین بحرینی
28. جناب آقای مهدی شریفی نیك
29. جناب آقای مهدی صیادی
30. جناب آقای جمشید عدالتیان شهریاری
31. جناب آقای محمدمهدی فنایی
32. جناب آقای امیراحمد گلدوست
33. سركارخانم مهوش نیكپور نزهتی
34. جناب آقای فرید كورس
35. جناب آقای حسن احمدیان
36. جناب آقای علی امین
37. جناب آقای محمدحسین پیروزی
38. جناب آقای مهدی حاجی بابا
39. جناب آقای مهدی معصومی اصفهانی
40. سركارخانم زهرا نقوی
41. جناب آقای محسن ملایی مهرجردی
42. جناب آقای محمود نجفی عرب

 

 

با تشكر
احمد پورفلاح
رئیس اتاق ایران و ایتالیا و
مشاور ارشد ریاست اتاق ایران

 

نامه با سربرگ 001نامه با سربرگ 002