اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا یکشنبه ۲۶اسفند از ساعت ۱۳ تعطیل است

به اطلاع اعضای محترم می‌رساند،

اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا به دلیل برگزاری

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

در اتاق ایران طبقه ششم،

در تاریخ یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

از ساعت ۱۳ بعد از ظهر تعطیل می‌باشد.