عرض تسلیت

جناب آقای جعفر مغرور

عضو محترم هیات رئیسه اتاق ایران و ایتالیا،

 

ضایعه فقدان برادر همسر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می‌گوییم.

 

هیات رئیسه اتاق ایران و ایتالیا