عرض تسلیت-جناب اقای مهندس ابوالفتح ابراهیمی

جناب آقای ابوالفتح ابراهیمی،

مدیرعامل محترم گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز

 

درگذشت پدر ارجمندتان جناب آقای حاج حمید ابراهیمی را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته، صبر و شکیبایی را از درگاه پروردگار مهربان برایتان خواستاریم.

 

اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا