ایتالیا برای فرار از مجازات کمیسیون اروپا با تغییرات «اعداد و محتوی» بودجه موافقت کرد

مقامات ایتالیا روز دوشنبه ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) موافقت خود را با تغییرات «اعداد و محتوی» بودجه را اعلام کردند.
پیش از این کمیسیون اروپا گفته بود در صورتیکه رم تغییرات لازم را در پیش نویس بودجه سال ۲۰۱۹ اعمال نکند، این کمیسیون برای مجازات ایتالیا اقدامات لازم را در پیش خواهد گرفت.
به گفته مقامات کمیسیون اروپا، پیش نویس بودجه ایتالیا میزان واقعی بدهی های این کشور را در نظر نگرفته است و این منجر به کسری بودجه می گردد.
کمیسیون اروپا معتقد است پیش نویس بودجه سال ۲۰۱۹ ایتالیا نخواهد توانست میزان بدهی این کشور را کاهش دهد و «نقض کامل قوانین مالی اتحادیه» است.