تورین؛ نخستین پایتخت ایتالیا

تورین در فاصله سالهای 1861 تا 1865 به عنوان اولین پایتخت ایتالیا نام گرفت. این شهر به واسطه کلیساها، قلعه ها و بناهای قدیمی برای گردشگران از جذابیت خاصی برخوردار است. این شهر خواهر خوانده کازرون و اهواز در ایران است.