ایران نهمین واردکننده ذرت در جهان / تاجران اصلی ذرت کدام کشورها هستند؟

میزان صادرات ذرت در سال 2017 حدود 29.6 میلیارد دلار بوده و به طور کلی گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات ذرت در مقایسه با سال 2013، نزدیک به 16.2 درصد کاهش و در مقایسه با سال 2016، حدود 0.5 درصد افزایش یافته است. بر اساس این داده‌ها، ایران نهمین واردکننده بزرگ ذرت در جهان است.
میزان صادرات ذرت در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۹٫۶ میلیارد دلار بوده و به‌طور کلی گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات ذرت در مقایسه با سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۱۶٫۲ درصد کاهش و در مقایسه با سال ۲۰۱۶، حدود ۰٫۵ درصد افزایش یافته است. ارزش صادرات ذرت در سال ۲۰۱۳، حدود ۳۵٫۴ میلیارد دلار گزارش شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، در سال ۲۰۱۷، آمریکای شمالی عهده‌دار ۳۵ درصد از کل صادرات ذرت، معادل ۱۰٫۴ میلیارد دلار بوده است. همچنین سهم اروپا از صادرات ذرت، ۳۰٫۶ درصد و سهم آمریکای جنوبی به جز مکزیک، ۳۰ درصد بوده است.
آفریقا نیز ۲٫۴ درصد، آسیا ۱٫۹ درصد و اقیانوسیه ۰٫۱ درصد از صادرات ذرت در سال ۲۰۱۷ را به خود اختصاص داده‌اند. ۱۵ کشور فوق در سال گذشته میلادی در مجموع ۹۲٫۴ درصد از صادرات ذرت جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
در میان این کشورها، صادرات ذرت چهار کشور مکزیک ۸۷٫۳ درصد، روسیه ۵۰٫۳ درصد، صربستان ۴۴ درصد و ایالات متحده آمریکا ۳۹٫۲ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است.
همچنن صادرات ذرت پنج کشور پاراگوئه، کانادا، فرانسه، آفریقای جنوبی و آرژانتین به ترتیب ۴۷٫۲ درصد، ۴۶٫۷ درصد، ۴۵٫۷ درصد، ۳۸٫۱ درصد و ۳۳٫۶ درصد طی این دوره کاهش یافته است.
از سوی دیگر، میزان واردات ذرت در سال ۲۰۱۷، حدود ۳۲٫۳ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۳، حدود ۱۷٫۱ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۳ حجم کل واردات ذرت در جهان ۳۹٫۸ میلیارد دلار گزارش شده است. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۲٫۳ درصد افزایش یافته است.
در میان قاره‌ها، آسیا با ۳۷٫۹ درصد، معادل ۱۲٫۲ میلیارد دلار، بیشترین واردات ذرت را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که اروپا با ۲۵٫۳ درصد رتبه دوم را کسب کرده است. همچنین سهم آفریقا از واردات ذرت ۱۳٫۵ درصد، آمریکای لاتین به جز مکزیک، ۱۱٫۸ درصد و آمریکای شمالی ۱۱٫۳ درصد بوده است.
در مجموع، ۶۲٫۷ درصد از واردات ذرت در جهان در سال ۲۰۱۷ از سوی این ۱۵ کشور انجام شده است.
در میان کشورهای فوق، واردات ذرت از سوی سه کشور ویتنام، مکزیک و پرو در مقایسه با سال ۲۰۱۳ به ترتیب ۹۲٫۲ درصد، ۳۸٫۹ درصد و ۱۲٫۵ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که کشورهای ژاپن، کره جنوبی، ایران و تایوان به ترتیب ۳۵٫۱ درصد، ۳۳٫۲ درصد، ۲۹٫۸ درصد و ۲۸٫۵ درصد کمتر ذرت وارد کرده‌اند.