۶۰۰ واحد تولیدی مبل با نشان تجاری صادراتی

رئیس¬ ¬اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران : کیفیت مبل تولیدی در کشور با محصولات روز دنیا به ویژه ایتالیا برابر است.
عبدالحسین عباسی¬ در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، افزود: هم اکنون حدود ۶۰۰ واحد تولیدی مبل با نشان تجاری صادراتی داریم که بهترین محصولات را هم برای بازار‌های داخلی و هم برای بازار‌های صادراتی، ¬ تولید می‌کنند.
وی با بیان اینکه بازار ۴۰۰ میلیون نفری¬ در اطراف ایران داریم گفت: اگر¬ برای همین بازار‌ها تولید به اندازه کافی و صادرات انجام دهیم صنعت مبلمان کشور رونق بیشتری خواهد یافت.
عباسی همچنین افزود: تامین مواد اولیه و نقدینگی، ¬ مالیات و عوارض از جمله مشکلات پیش روی صنعت مبلمان است که اگر ما¬ ۳۰ درصد بیمه، ۲۵ درصد مالیات و¬¬ ۹ درصد¬¬رقم مالیات و عوارض پرداخت کنیم، این‌ها بر قیمت تمام شده تاثیرگذار است و¬ موجب گران شدن¬ محصول می‌شود بنابراین اگر دولت به تسهیل روند تولید کمک کند به گونه‌ای که قیمت تمام شده منطقی باشد می‌توانیم بازار‌های صادراتی را توسعه دهیم.
وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌های متفرقه مبل به غیر از دو نمایشگاه رسمی که مورد تایید اتحادیه است مورد تایید ما نیست، زیرا فروش در این گونه نمایشگاه ها، مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند البته مردم می‌توانند مشکلات را به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه منعکس کنند.