برگزاری سمینار حقوقی تجارت ایران و ایتالیا چهاردهم بهمن

روز یکشنبه 14/11/1397 از ساعت 13 الی 16 سمینار حقوقی با حضور جمع کثیری از اعضا اتاق ایران-ایتالیا در محل اتاق ایران برگزار گردید.
ریاست این سمینار بعهده آقای مهندس پورفلاح بود و آقای دکتر داریو گرجی بعنوان سخنران به بیان مطالب مهم حقوق بین‌الملل پس از تحریم از جمله مدارک مهم و نکات قابل توجه برای انعقاد قرارداد، قوانین بازدارنده اتحادیه اروپا، مسائل مربوط به حمل کالا، اصل عمل متقابل ایران و ایتالیا، چگونگی همکاری بانک‌های ایتالیایی با بازرگانان ایرانی، ثبت شرکت در ایتالیا، نحوه فعالیت شرکت‌های استارت آپ در ایتالیا و مالکیت معنوی و چگونگی ثبت آن در اداره مالکیت معنوی ایتالیا (Ufficio Marchi) و اداره مالکیت معنوی اتحادیه اروپا (Euipo) پرداخت و سپس به سوالات یکایک اعضاء پاسخ گفت.
در این سخنرانی از راه‌اندازی کانال مالی اروپا با ایران گفته شد و همچنین به استفاده از کشور ثالث جهت پرداخت‌های بین‌المللی با دستور پرداخت assignment-pay اشاره گردید.
این سمینار در ساعت 16 با قدردانی جناب آقای مهندس پورفلاح از حاضرین پایان پذیرفت.

تماشاخانه تصویر