هشدار کمیسیون اروپا به ایتالیا درباره توقف پروژه ساخت خط راه آهن با فرانسه

هشدار کمیسیون اروپا به ایتالیا درباره توقف پروژه ساخت خط راه آهن با فرانسه
کمیسیون اروپا جمعه به دولت ایتالیا هشدار داد تا درباره ساخت خط راه آهن سریع السیر بین فرانسه و این کشور تصمیم بگیرد.
این در حالی است که جنبش پنج ستاره که بخشی از دولت ائتلافی ایتالیا محسوب می‌شود با ادامه ساخت این خط راه آهن مخالف است. نخست وزیر ایتالیا و برخی از وزرا از جمله وزیر حمل و نقل این کشور عضوی از این جنبش هستند.
سه روز پیش از این هشدار و برخلاف روند پیشرفت پروژه قطارهای سریع السیر بین شهرهای پاریس، لیون و تورین، وزیر حمل و نقل ایتالیا در آخرین صحبت‌هایش گفته بود که به‌دلیل هزینه‌های بالا و سنگین، این پروژه هدردادن سرمایه کشور و اتلاف مالیات مردم کشور است.
کمیسیون اروپا بودجه ۸۱۰ میلیون یورویی برای کمک به این پروژه در نظر گرفته است که بخشی از آن به ایتالیا پرداخت شده است.