ضعف فناورانه ایران باید با اتصال صنعت به دانشگاه جبران شود

احمد پورفلاح گفت: ایران اگرچه از نظر علمی در دنیا سطح بالایی دارد اما در اجرا ضعیف است، به طوری که نقش استارت آپ ها در صنعت بسیار کمرنگ است، از این رو دبیرخانه فناوری های پیشرفته در اتاق بازرگانی ایران شکل خواهد گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه رویداد تجاری فناوری ایران از یکسال پیش برنامه ریزی شده است، گفت: از قرن بیستم بسیاری از کشورها در مسیر توسعه حرکت کردند، اما کشورهایی همچون ایران در مسیر عقب ماند و حتی این فاصله هر روز بیشتر می شود، هرچند ایران در تولید علم رده های بالایی دارد در بخش اجرا نانو استارت آپ ها نقش چندانی ندارند.
احمد پورفلاح با بیان اینکه دبیرخانه دائمی فناوری های پیشرفته قرار است در اتاق بازرگانی تشکیل شود، افزود: قرار است از ایده ها با ایجاد ارتباط بین مبتکران، دانشگاهیان و سرمایه گذاران حمایت شود.
گوشه عضو هیات رییسه اتاق ایران و ایتالیا با اشاره به اینکه پل ارتباطی بین فناوران و دانشگاهیان در اتاق بازرگانی شکل می گیرد، گفت: از اسفند 95 مطالعات در زمینه چگونگی اجرای رویداد فناوری را آغاز کردیم و 5 اسفند ماه دستاورد پل ارتباطی بین دانشگاهیان و فعالان حوزه فناوری ارائه خواهد شد.
زواره محمدی رییس کمیته علمی فناوری های پیشرفته با تاکید بر اینکه فلسفه این رویداد اتصال صنعت با دانشگاه است، گفت: در دنیا ارتباط صنعت و دانشگاه را برای توسعه پشت سر گذاشته اند، از این رو حوزه‌های؛ شهر سلامت، انرژی، حمل و نقل، محیط زیست، صنایع غذایی بهداشت و سلامت تعریف شد و انطباق ایده ها و سیاست ها را مورد ارزیابی قرار دادیم که در نهایت 52 طرح انتخاب شدند. چراکه تمام ابعاد باید مورد توجه قرار می گرفت، زیرا پروژه ای ممکن بود از نظر تکنولوژی موثر باشد اما آسیب های محیط زیستی ایجاد کند.
عضو هیات رییسه اتاق ایران و ایتالیا با اشاره به اینکه 2 سال پیش رویداد فناوری های پیشرفته خام بود، تصریح کرد: در حال حاضر ارسال طرح های فناوری به قدری افزایش یافته که امکان پذیرش بیشتر وجود ندارد. در مرحله نخست 117 طرح مورد پذیرش قرار گرفت و در مرحله دوم 52 طرح فناورانه ارائه و در نهایت 20 طرح انتخاب شدند.