انهدام پل بزرگ جنووا در ایتالیا

پیش از انهدام پل، ۴ هزار نفر از شهروندانی که در نزدیکی این پل زندگی می کنند به مناطق دیگر شهر انتقال داده شدند. ارتش، انفجار این پل که قبلا بخشی از آن فرو ریخته بود، را انجام داد.