کمیسر اتحادیه اروپا بار دیگر به ایتالیا هشدار داد

کمیسر بودجه اروپا در گفتگویی بار دیگر در کنار هشدار به ایتالیا برای پرداخت بدهی های خود خواستار اصلاح فوری سیاست های مالی رم در قبال اروپا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، «گونتر اوتینگر» کمیسر بودجه اروپا در گفتگو با روزنامه راینیشر پست با اشاره به بدهی های ایتالیا به اروپا گفت: رم باید سیاست های مالی خود را در قبال اروپا، اصلاح نماید.
وی در ادامه هشدار داد که ایتالیا در صورت عدم پرداخت بدهی های خود به اروپا با تشدید مواضع اروپا روبرو خواهد بود.
این در حالی است که بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا ضمن مخالفت با برنامه مالیاتی و طرح بودجه این کشور معتقد هستند که ایتالیا جهت کاهش بدهی‌های فزاینده خود باید ابزارهای مالی منطبق با قوانین این اتحادیه را تدوین و تصویب کند.
شمار زیادی از اعضای اتحادیه اروپا بر این باورهستند که ایتالیا انضباط مالی اتحادیه اروپا را به خطر انداخته است.