جنگ با ایران عواقب فاجعه‌باری برای اقتصاد جهانی خواهد داشت

کیتکو در گزارشی به بررسی نتایج فاجعه‌بار اقتصادی جنگ با ایران پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت کیتکو، اگر تنش‌های ژئوپولیتیک با ایران که رو به افزایش است به جنگ منتهی شود می‌توان شاهد عواقب فاجعه بار چنین جنگی در زمینه اقتصادی باشیم.
وقتی همه چیز شکست می‌خورد شما به سمت جنگ حرکت می‌کنید. در صورت وقوع جنگ با بالارفتن قیمت طلا و فلزات و نفت روبه رو خواهیم بود. از سوی دیگر با وقوع جنگ شاهد از دست رفتن سیاست‌های پولی در سرتاسر جهان می شویم.