تجارت ۵ ماهه کالایی ایران و اتحادیه اروپا

ارزش تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۱ میلیارد یورو بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش یافته است.
به نقل از ایبِنا، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با استفاده از آمارهای Eurostat تجارت کالایی بین ایران و اتحادیه اروپا در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ را بررسی کرده است. بر این اساس ارزش تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ حدود دو میلیارد یورو بوده که از این مقدار حدود ۳۱۰ میلیون یورو مربوط به صادرات ایران به اتحادیه اروپا و ۱.۷ میلیارد یورو مربوط به واردات ایران از این اتحادیه است.
در دوره مورد اشاره صادرات ایران به اتحادیه اروپا ۹۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ کاهش یافته و ارزش واردات ایران از این اتحادیه نیز ۵۴ درصد کاهش یافته است.
تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا که در پنج ماهه نخست سال ۲۰۱۸ مثبت و حدود ۱.۱ میلیارد یورو بوده، در مدت زمان مشابه امسال دارای کسری و به حدود منفی ۱.۴ میلیارد یورو کاهش یافته است. علت منفی شدن تراز تجاری ایران و اتحادیه اروپا، واردات ۱.۷۵ میلیارد یورویی ایران از اتحادیه اروپا (کاهش ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹) و در عین حال صادرات حدود ۳۱۰ میلیون یورویی (کاهش حدود ۹۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل) ایران به اتحادیه اروپا بوده است.
عوامل اصلی کاهش صادرات ایران به اعضای این اتحادیه در ۵ ماهه نخست ۲۰۱۹ در حوزه سوخت های معدنی، روان کننده ها و محصولات مرتبط (با سهم حدود منفی ۸۸ واحد درصدی)، گروه ساخت (با سهم منفی ۲.۵ واحد درصدی) و گروه محصولات غذایی (با سهم منفی ۱.۹ واحد درصدی) بوده است.
از سوی دیگر مقدار صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا نیز در مدت زمان مورد بررسی از حدود ۱۲ میلیون تن در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۸ به حدود ۲۶۰ هزار تن در مدت زمان مشابه امسال رسیده است که کاهشی ۹۸ درصدی را نشان می دهد.
با توجه به کاهش بیشتر در مقدار صادرات نسبت به میزان کاهش ارزش آن به نظر می رسد متوسط قیمت کالاهای صادراتی ایران به این اتحادیه در ۵ ماهه نخست ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ واردات ایران از اتحادیه اروپا حدود ۱.۸ میلیارد یورو بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۸ حدود ۵۴ درصد کاهش نشان می دهد.
براساس این گزارش، مقدار واردات ایران از اعضای این اتحادیه در مدت زمان مورد بررسی، حدود ۷۹۴ هزار تن بوده که در مقایسه با ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۸ (۹۴۴ هزار تن) معادل ۱۶ درصد کاهش یافته است. با توجه به کاهش ۵۴ درصدی ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا نسبت به کاهش ۱۶ درصدی مقدار واردات به نظر می رسد قیمت کالاهای وارداتی ایران از اعضای این اتحادیه کاهش یافته است.
عامل مسلط در کاهش واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز مربوط به کاهش واردات ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل ایران (با مشارکت حدود منفی ۳۶.۵ واحد درصدی) بوده است. پس از آن نیز کاهش واردات مواد شیمیایی و سایر محصولات مرتبط و مصنوعات ساخته شده به ترتیب با مشارکت منفی ۵.۱ واحد درصدی و منفی ۳.۱ واحد درصدی بوده اند.
چهار مقصد عمده صادراتی ایران به اروپا در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ به ترتیب ارزش صادرات ایران کشورهای آلمان، ایتالیا، بلژیک و فرانسه هستند. با این حال صادرات ایران به بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه (به جز ۵ کشور بلغارستان، دانمارک، مجارستان، لاتویا و قبرس) در مدت زمان مورد اشاره کاهش یافته است.
بیشترین کاهش صادرات ایران مربوط به کشورهای فرانسه، یونان، کرواسی و اسپانیا بوده است. همچنین موثرترین عامل در کاهش صادرات ایران به اعضای این اتحادیه مربوط به کاهش صادرات کشورمان به کشورهای ایتالیا (با مشارکت حدود منفی ۳۰ واحد درصدی)، اسپانیا (با مشارکت حدود منفی ۱۹ واحد درصدی)، فرانسه(با مشارکت حدود منفی ۱۷ واحد درصدی) و یونان(با مشارکت حدود منفی ۱۶ واحد درصدی) بوده است.
با این حال در مدت زمان مورد بررسی، صادرات ایران در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۹ به کشورهای بلغارستان (۱۶.۳ درصد)، دانمارک(۲۹.۴ درصد)، مجارستان (۴۷.۵ درصد)، لاتویا (۷۸۰.۷ درصد) و قبرس (۱۳.۶ درصد) نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد یافته است.