سیر نوسانی ارزش سهام در بازارهای بورس اروپا

شاخص‌های اصلی بازارهای سهام اکثر کشورهای اروپایی امروز سیر نوسانی را در پیش گرفتند.
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
شاخص‌های اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای اروپایی امروز سه‌شنبه 6 اوت 2019 سیر نوسانی در پیش گرفتند.
در این راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با افزایش 0.04 درصدی در سطح 369,59 واحد قرار گرفت.
شاخص‌ «داکس» بورس آلمان با افزایش 0.25 درصدی در سطح 11,687.44 واحد قرار گرفت.
شاخص «فوتسی-100» بورس لندن با کاهش 0.18 درصدی به 7,210.75 واحد افت کرد.
شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با روند افقی در سطح 8.775,90 واحد قرار گرفت.
شاخص «کک-40» بورس فرانسه با افزایش 0.38 درصدی به 5,261.59 واحد صعود کرد.
همچنین شاخص «ام‌آی‌بی-30» بازار بورس ایتالیا با رشد 0.09 درصدی به 20,791.83 واحد رسید.