چراغ سبز خارجی‌ها برای ادامه همکاری با ایران

دنیای‌اقتصاد : دو سفیر خارجی در ایران در دو جلسه جداگانه با روسای اتاق‌های تبریز و اصفهان دیداروگفتگو کردند. بنیاد حسین اف، سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با اشاره به تحولات جهانی در تمام حوزه‌ها، افزایش ۷۴ درصدی روابط اقتصادی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان را نشانه علاقه‌مندی مردم و مسوولان دو کشور برای گسترش همکاری دوجانبه خواند.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز نیز در این دیدار ایجاد تعرفه‌های ترجیحی، اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی و تجاری و تشکیل شرکت‌های مشترک تجاری از طرف دو کشور را از جمله اقدامات موثر در راستای گسترش همکاری‌های دوجانبه خواند. از سوی دیگر، در دیدار رئیس اتاق اصفهان و سفیر ایتالیا در تهران، بر تداوم همکاری‌های دوجانبه در دوره تحریم تاکید شد. مسعود گلشیرازی در این دیدار اظهار کرد: در شرایط تحریم فقط بخش‌خصوصی می‌تواند به ارتباط بین کشورها کمک کند و مبادلات تجاری را به سرانجام برساند. او با تاکید بر این نکته که ایتالیا با وجود تحریم‌ها همکاری خوبی با ایران داشته است، گفت: در شرایط تحریم فقط بخش‌خصوصی می‌تواند به ارتباط بین کشورها کمک کند و فارغ از محدودیت‌های وضع شده، به انجام مبادلات تجاری بپردازد. جوزپه پرونه، سفیر ایتالیا در تهران نیز از علاقه‌مندی شرکت‌های ایتالیایی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی همچون گذشته خبر داد.