جلسه هیات رییسه انجمن هلدینگ‌های بزرگ ایران با حضور ریاست اتاق ایران و مشاور ارشد ریاست اتاق ایران

 

 

 

 

 

 

 

تماشاخانه تصویر