تفاهم‌نامه همکاری محک با بیمارستان فوق مدرن گاسیلینی ایتالیا

تفاهمنامه همکاری محک با بیمارستان فوق مدرن گاسیلینی ایتالیا در حضور سفیر ایتالیا و با حضور هیات امنا، هیات مدیره و مدیر عامل محک امضا شد. درپی تلاش‌های بی دریغ جناب آقای مهندس پورفلاح، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، از بنیانگذاران محک و عضو هیات امنا و مشاور عالی هیات مدیره محک، و با همکاری شرکت ایراسکو و همچنین پیگیری مستمر سرکار خانم مهندس شهابی دبیر کل اتاق ایران و ایتالیا و همدلی و همکاری جناب آقای مهندس نیکوسخن از مدتها قبل در حال پیگیری بوده و پس ازبرگزاری جلسات متعدد درکشور ایران و ایتالیا، این تفاهم‌نامه در محل  اقامت سفیر ایتالیا و با حضور افراد عالیرتبه به مرحله تایید و اجرا درآمد.

تماشاخانه تصویر