حضور ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه ایران

ایران اکونومیست- مدیرعامل بورس تهران اعلام کرد: بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که متوسط رشد سالیانه سرمایه گذاری در بورس افزایش داشته است.

علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران، گفت: در حال حاضر تامین مالی در کشور بانک محور است و حدود ۸۹ درصد تامین منابع در شرایط موجود بر عهده بانک هاست و تنها ۱۱ درصد را بورس بر عهده دارد.
وی با ارایه برش ده ساله اخیر با اعداد و ارقام و مقایسه گزینه های سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: بازدهی سرمایه گذاری در بورس از سایر فرصت های سرمایه گذاری، بازده بهتری برای سرمایه گذاران داشته و سرمایه گذاری در بورس در راستای کمک به تولید ملی است و سایر روش های سرمایه گذاری اثرات ملموس اینچنینی ندارند.
مدیرعامل بورس تهران به ظرفیت های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه ایران در چند سال گذشته شاهد حضور ابزارهای نوین مالی شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سفارش ساخت، اسناد خزانه اسلامی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، اوراق سلف استاندارد موازی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه، اوراق فروش تبعی و اوراق خرید دین بوده است.
مدیرعامل بورس تهران بر شفافیت و رعایت قوانین بازار سرمایه تاکید کرد و از شرکت های بزرگ برای حضور در بورس دعوت به عمل آورد و اظهار داشت: از شرکت های واجد شرایط و بزرگ در همه بخش های دولتی، خصوصی و عمومی حضور در بورس و تامین مالی از طریق این بازار دعوت می شود.