گردهمایی اعضای هیئت اعزامی اقتصادی، تجاری به میلان در محل خانه تاریخی فرهنگی رایزن

به منظور همفکری و تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده ازحضور هیئت اعزامی در میلان، برگزاری سمینار و تداوم اینگونه فعالیت‌های اقتصادی، و همچنین ارتقاء سطح کیفیت اعزام هیئت‌های آتی، نشست مشترک با مدیران شرکت های حاضر درهیئت میلان در تاریخ 17/10/1398 راس ساعت 15:00 در محل خانه تاریخی فرهنگی رایزن، با حضور ریاست و دبیرکل اتاق ایران- ایتالیا به همراه کادر دبیرخانه و همچنین اعضا حاضر در هیئت میلان برگزار گردید.
در این نشست که در ابتدا فیلم و تیزرهای تهیه شده در مورد هیئت اعزامی به میلان و گزیده ای از انعکاس اعزام هیئت درمیان جراید در محل تماشاخانه رایزن، به نمایش گذاشته شد و با بازدید از محل کتابخانه و بخش‌های مختلف این خانه تاریخی ادامه یافت و به دنبال آن شرکت کنندگان در گردهمایی به اظهار نظر، پیشنهاد، راهکار و ارائه نقاط قوت و ضعف پرداختند و در این مورد بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
لازم به ذکر است مدیریت این خانه فرهنگی و تاریخی بر عهده یکی از اعضاء فعال اتاق ایران- ایتالیا می باشد که در این جلسه میزبان جمع بودند.
درپایان جلسه و به منظور قدردانی از زحمات آقای مهندس پورفلاح و خانم مهندس شهابی و تلاش‌های بی وقفه همکاران در اعزام هیئت، شاخه گل ماندگاری به رسم یادبود از سوی دو شرکت بزرگ، به ایشان اهداء گردید.

تماشاخانه تصویر