«اینستکس» با ایران معامله کند تحریم می‌شود

وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد در صورتی که «اینستکس» با ایران معامله ای صورت دهد مورد تحریم قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، «استیو منوچین» همزمان با اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران هشدار داد در صورتی که «اینستکس» با ایران معامله‌ای انجام دهد مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرد.
وی افزود: آمریکا به تحریم‌های خود علیه ایران ادامه می‌دهد تا ایران به فعالیت‌های بی ثبات کننده خود پایان دهد.
وی یادآور شد: تحریم‌های آمریکا علیه ایران نتایج مشخص و ملموسی داشته است و مانع رسیدن میلیاردها دلار به ایران شده است.
منوچین همچنین طرفهای مشارکت کننده در تحقیقات مرتبط با هواپیمای اوکراینی که در ایران سقوط کرده را از تحریمها معاف نمود.
به گزارش مهر، «اینستکس» ساز و کار مالی و تجاری اروپا با ایران است که به رغم وعده اروپایی هنوز هم به صورت جدی عملیاتی نشده است. قرار بود این مکانیسم مالی همه گونه تجارت با ایران را در بگیرد ولی بعدها محدود به تجارت بشردوستانه شد و همان هم عملیاتی نگردیده است.
آمریکا پیش از این نیز گفته بود اروپا حق ندارد این مکانیسم را عملیاتی کند و خواستار ایجاد مکانیسم آمریکایی برای تجارت بشردوستانه با ایران شده بود تا کلیه واردات اقلام بشردوستانه راتحت کنترل خود داشته باشد.