نشریه دنیای بهتر (فصلنامه تخصصی اتاق)

فصلنامه اتاق ایران و ایتالیا که نام کامل آن «بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم» با کیفیت بسیار بالا و چاپ مطالب مفید اقتصادی و اجتماعی مرتبط با ایران و ایتالیا به زبان‌های فارسی و ایتالیایی منتشر می‌گردد.

اعضای اتاق می‌توانند فایل مربوط به نشریه را در این صفحه دانلود نمایند.

  

72 38 001 2  72 39 001 2 40 2 
فصلنامه دنیای بهتر شماره ۳۸ فصلنامه دنیای بهتر شماره ۳۹