هیات مدیره اتاق

                  لیست اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا 

 

 

   

 

 

جناب آقای پورفلاح

سمت: رییس اتاق

 

 

                                                                           

                            

   

 

   
   

جناب آقای فرانکو برجزه
سمت: نایب رییس ایتالیایی

   
         
 
بهرامن
 

جناب آقای محمدرضا بهرامن
سمت: نایب رییس ایرانی

   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای محمدجعفر برادران
سمت: خزانه‌دار 

   
گوشه  

سرکارخانم هما سادات گوشه
 سمت: عضو هیات مدیره

   
         
Mohammad Mehdi  Reiszadeh  

آقای محمدمهدی رییس‌زاده
سمت: عضو هیات مدیره

   
         
MsShahabi  

سرکار خانم لیدا شهابی
سمت: عضو هیات مدیره و دبیر کل