هیات مدیره اتاق

                  لیست اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ایتالیا 

 

 

   

 

 

جناب آقای پورفلاح

سمت: رییس اتاق

 

 

                                                                           

                            

   

 

   
 
Mohammad Mehdi  Behkish
 

جناب آقای محمد مهدی بهکیش
سمت: رئیس شورای عالی رؤسا

   
         
 
Mohammad Mehdi  Reiszadeh
 

جناب آقای محمد مهدي رئيس زاده
سمت: نایب رئیس اتاق

   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جناب آقای ایدو پیکیونی
سمت: نایب رئیس اتاق

 

   
بهرامن  

جناب آقای محمدرضا بهرامن
 سمت: عضو هیات مدیره و خزانه دار

   
         
 
گوشه
   

سرکارخانم هما سادات گوشه
سمت: عضو هیات مدیره

   
         
محمدی  

آقای حسین محمدی
سمت: عضو هیات مدیره

   
         
MsShahabi  

سرکار خانم شهابی
سمت: عضو هیات مدیره و دبیر کل