کمیسیون صنایع

جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا دوشنبه سیزدهم آذرماه ۱۳۹۶

جلسه کمیسیون صنایع این اتاق در روز دوشنبه سیزدهم آذرماه سال جاری با حضور آقای مهندس بهرامن، ریاست کمیسیون و سایر اعضا با دستور جلسه «بحث و بررسی پیرامون برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی» در محل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا برگزار شد.
در ابتدای جلسه اعضا به معرفی خود پرداختند و در ادامه مباحث ذیل مطرح گردید:
۱- بررسی و هماهنگی با اعضای کمیسیون جهت دعوت از آقای دکتر رضوی در زمینه «مطالعات پشتیبان برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی»
۲- سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در ایران و مشارکت آن‌ها با شرکت‌های ایرانی و موانع مرتبط با آن
۳- صادرات شرکت‌های تولیدی، مشکلات مرتبط با آن و نحوه‌ی مرتفع ساختن آن‌ها
۴- فرصت‌های تجاری و فرامرزی ایجاد شده در شرایط فعلی موجود در کشورهای سوریه، روسیه، قطر، نامیبیا و همچنین بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با آن‌ها
۵- فضاهای موجود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
۶- تاثیر عدم رعایت استانداردها و عدم رضایت مشتری خارجی بر ایجاد فروش دنباله‌دار و نیاز به تعریف جدید برای استاندارد
۷- نیاز به وجود بانک اطلاعاتی به‌روز در زمینه نیازهای جامعه جهانی و کشورهای حاشیه ایران
۸- تاثیر «joint venture» بر صادرات و حل مشکلات جاری مرتبط با صادرات شرکت‌های ایرانی
۹- تاثیر سیاست‌های برون‌مرزی بر شرایط بنگاه‌های اقتصادی
۱۰- نحوه انتفاع بنگاه‌های اقتصادی از تغییرات و نابسامانی‌های موجود در بازار ارز
در موارد مطروحه فوق، کلیه اعضا به بحث و تبادل نظر پرداخته و در پایان جناب آقای مهندس بهرامن با جمع‌بندی همه موارد جلسه کمیسیون صنایع را خاتمه دادند و همچنین مقرر فرمودند دیاگرام برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی بنا به درخواست اعضا، از طریق کانال کمیسیون در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

با تشکر
امید پند
دبیر کمیسیون صنایع

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...