کمیسیون صنایع

جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا-دوشنبه یازدهم دی‌ماه 1396

 

 

 

 

 

جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز دوشنبه یازدهم دی‌ماه سال جاری با حضور جناب آقای مهندس پورفلاح ریاست اتاق، سرکار خانم مهندس شهابی دبیرکل اتاق، جناب آقای مهندس بهرامن ریاست کمیسیون و سایر اعضای کمیسیون‌های «صنایع»، «تجارت، پولی و بانکی» و «گردشگری» با دستور جلسه «ارائه طرح مطالعات پشتیبان برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی» با سخنرانی جناب آقای دکتر محمدرضا رضوی، ریاست موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای مهندس پورفلاح جلسه را آغاز نموده و توضیحاتی پیرامون مباحث دستور جلسه ارائه دادند، و پس از معرفی آقای دکتر رضوی ایشان سخنرانی خود را آغاز نمودند. رئوس مباحث مطرح شده در این سخنرانی به شرح ذیل است:
1- تصویر کلان صنعت در اقتصاد ایران
الف. ضرورتهای توسعه صنایع با رویکرد صادراتی
ب. اشکالات روند فعلی تولید و صادرات صنعتی
2- معرفی پروژه
الف. زمان شروع
ب. تیم پروژه
ج. ارکان پروژه
3- روش شناسی
الف. الگوی تحلیل عوامل موثر بر رقابت پذیری بنگاه های صنعتی
ب. پویایی ساختار صنعتی بر حسب تحولات گروه های مختلف صنعتی
4- چالش‌های ساختاری تولید و صادرات صنعتی در ایران
الف. چالش های ساختاری حاکم بر بدنه تولید صادراتی
ب. ویژگی انواع ساختارهای بازاری در جهان و الگوی موقعیت‌یابی کشورها
ج. مشکلات ساختاری درطول زنجیره ارزش تولید صنعتی
i. قبل از تولید (تدارک عوامل تولید)
ii. حین تولید (رقابت محوری برنامه های تولید)
iii. پس از تولید (بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش)
5- الگوی آسیب شناسی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنایع در ایران
6- اجزای برنامه راهبردی
الف. ویژگی انواع ساختارهای بازاری پیش روی برنامه‌های صادراتی ایران برحسب انواع الگوهای صادراتی شدن
7- پیشنهاداتی برای توسعه روابط اقتصادی با ایتالیا
الف. ویژگی های تحولات صنعتی در ایتالیا و زمینه های فعالیت در ایران با بهره مندی از آن تجارب
ب. شباهت نسبی ساختار صنعت ایتالیا و ایران به استثنای الگوی رقابت پذیری صنایع در این دو کشور
ج. ایجاد پایداری در رقابت پذیری صنایع با تکمیل زنجیره ارزش
i. توسعه فضای محصولی صنایع نساجی و پوشاک
ii. توسعه فضای محصولی مرتبط با صنایع کاشی و سرامیک
د. نقش خوشه های صنعتی و صادراتی
ه. نقش دولت در مساعدت به ایجاد ساختارهای جمعی و واگذاری تدریجی امور به این ساختارها و تشکل ها
پس از پایان سخنرانی آقای دکتر رضوی زمان محدودی جهت پرسش و پاسخ اعضای حاضر اختصاص یافت و در انتهای جلسه با اهدای لوحی از طرف اتاق ایران و ایتالیا توسط جناب آقای مهندس پورفلاح از زحمات ارزشمند آقای دکتر رضوی قدردانی گردید. موارد مطروحه در جلسه فوق در یک مجلد بین اعضای حاضر در جلسه توزیع شد که نسخه الکترونیکی آن در کانال تلگرامی کمیسیون صنایع و همچنین در انتهای این صفحه در دسترس می‌باشد.

با تشکر
امید پند
دبیر کمیسیون صنایع

درباره این کمیسیون بیشتر بدانید...